Създайте свой аромат


Private label / Аромат - подпис

Какво е обонятелен маркетинг?

Обонятелният маркетинг е една от най-изтънчените техники, която използва сетивата за обоняние, за да влияе на паметта. Ароматите събуждат емоции и чувства като това става по несъзнателен начин.

Научи повече

Как протича процесът по създаване на аромат

1

Поставяме началото от среща с клиента, на която той обяснява кои са ценностите на неговия бранд.


2

Клиентът дефинира целта и усещанията, които би желал да комуникира със своите клиенти като: платежоспособност, авангард, технология, сигурност, дизайн, близост, ловкост, гъвкавост, професионализъм.


3

Разработваме уговорените количества съгласно поставените параметри и ги доставяме на желано от клиента място.


4

Специфичният корпоративен аромат отличава бранда и спомага за различаването му сред останалите конкуренти.

 

Нашата мисия

Ние се наслаждаваме на създаването на нови акорди, откривайки нови вълнуващи усещания. Природата ни вдъхновява и ние я преоткриваме всеки път, когато творим. По тази причина ние сме винаги до вас. Предлагаме целия си опит и познания, за да разработим отличителен продукт. Нашата добра организация ни позволява бързото адаптиране при промените на пазара. Ние виждаме нови възможности там, където другите виждат трудности.